Twój partner w zakresie:
- zaopatrzenia w urządzenia do recyklingu tworzyw sztucznych, granulaty i regranulaty
- zagospodarowywania odpadów z tworzyw sztucznych