NASZ ADRES:

UNILOKAT Przemysław Strus
Robert Jerzy Strus
64-600 Oborniki woj.wielkopolskie
Uścikówiec 7

tel. kom. 0-512-304-704
e-mail: unilokat@unilokat.pl

ZAPRASZAMY

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest "UNILOKAT PRZEMYSŁAW STRUS" Robert Jerzy Strus, Uścikówiec 7, 64-600 Oborniki.
2) Dane kontaktowe do administratora danych osobowych: unilokat@unilokat.pl oraz telefon +48 512 304 704.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umów, prowadzenia transakcji kupna - sprzedaży.
4) Dane osobowe będą przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym z którymi administrator danych posiada podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania umów, zakończenia transakcji kupna - sprzedaży a po tym czasie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora.
6) Mają Państwo prawo do:
- dostępu do danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,
- żądania od administratora usunięcia danych osobowych,
- żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji umów i dokonania transakcji kupna - sprzedaży.